ERAKAM'ın vizyonu ve misyonu

Merkezin genel anlamdaki amacı, Korece çalışmalarının Türkiye merkezli Türkî devletlerde yaygınlaştırılmasını sağlamak, Türkî devletlerdeki üniversiteleri birbirine bağlayarak Kore çalışmaları için araştırma ve eğitim sistemi kurmaktır.