Disiplinlerarası Kore Araştırmaları Çalıştayı

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Disiplinlerarası Kore Araştırmaları Çalıştayı 17.05.2021 tarihinde 13:00- 17:00 saatleri arasında online platformda gerçekleşmiştir.


Düzenlediğimiz Disiplinlerarası Kore Araştırmaları Çalıştayı ile farklı disiplinlerde Kore üzerine araştırma yapan Türk araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefledik.

Çalıştayı düzenleyebilmek için Kore üzerine araştırmalar yapan Türk akademisyen ve araştırmacıları tespit edebilmek amacıyla Yüksek Öğretim Kurumunun tez arşivinin yanı sıra akademik makale veri sitelerinden de yararlanıldı.
Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı, eski Türk muharip ve gaziler derneği genel sekreteri başta olmak üzere, Disiplinlerarası Kore Araştırmaları Çalıştayına Erciyes Üniversitesi Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı öğrencileri ve öğretim elemanları, Kore Dili ve Edebiyatı mezun öğrencileri, Kore’ye ilgi duyan genel Türk dinleyiciler, Türkiye ve Kore’deki diğer üniversitelerden akademisyenler dâhil toplam 225 kişi katılmıştır.

Çalıştay Kore ekonomisi, Kore Kültürü ve Kore tarih-siyaseti olmak üzere 3 oturumdan oluşmuştur. Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Bilişim ve Enformasyon Teknoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mutlu Binark “Küresel Kültürel Akış içinde k-dramalar: Kore Dalgası İçinde Dizi Endüstrisine Yönelik Kültür Politikaları ve Aktörleri” başlıklı sunumu ile, İstanbul Rumeli Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Denizli “Kore Savaşı ve Türk Askerinin Kore Halkına Yardımları” başlıklı sunumu ile, Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Güner Koç Aytekin “Küreselleşme Boyutuyla, Güney Kore ve Türkiye’nin Ekonomik Gelişme Dinamikleri ve COVID-19 Pandemi Sürecinin Etkileri” başlıklı sunumu ile, Hasan Kalyoncu Hukuk Fakültesi öğretim Üyesi Ferhat Uslu “Kore Cumhuriyeti Hükümet Sistemi İle 1982 Anayasası Dönemi Hükümet Sistemi” başlıklı sunumu ile, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Asya Çalışmaları Enstitüsü Asya Çalışmaları ABD. Doktor Öğretim Üyesi Hatice Çelik “Güney Kore-Afrika İlişkileri: Zirveler Üzerinden Bir Değerlendirme” başlıklı sunumu ile, Dr. Özlem Tezer “Güney Kore’nin Kalkınmacı Mirası ve Covid 19 Süreci” başlıklı sunumu ile, Dr. Müge Kübra Oğuz “1894-1895 Çin-Japon Savaşı Sırasında Choson Krallığı’nın Politik Durumu ve Savaşın Kore Yarımadası’na Etkileri” başlıklı sunumu ile, Seda Oyan “Kore Mutfak Kültürü’nde Sokak Yemekleri” başlıklı sunumu ile çalıştaya katkı sağlamıştır.

Düzenlenen bu çalıştaya katılan araştırmacılar ile ileride ortak araştırmalar yapılabileceğini ve böylece Türkiye’de çeşitli alanlarda Kore çalışmalarının olabileceği ve artabileceğini teyit etmiş olduk. Dolayısıyla ileride de bu tür çalıştaylar düzenlemeyi ilke haline getirerek Türkiye’de Türk Kore Araştırmacıları Ağını oluşturmayı hedeflemekteyiz.

Çalıştayın Dili Türkçe olduğu için Kore’ye ilgi duyanların yanı sıra Kore Dili ve Edebiyatı ABD birinci ve ikinci sınıf öğrencileri de sunumları dinleme fırsatı bulup motive oldular.Similar Posts