Erciyes Avrasya Kore Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kore Akımı Hallyu ile Kore’ye olan ilgi tüm dünyada hızla artmaktadır. Bunun neticesi olarak Kore Bilimlerine dair farklı alanlardaki anlama ve öğrenme artışı, son yıllarda dikkat çeken bir konu haline gelmiştir. Bu sebeple Kore bilimlerine dair araştırma ve içerik geliştirmeye, Kore bilimlerinde uzman yetiştirmeye, sürekli kullanılması mümkün ağ oluşturmaya ihtiyaç vardır. Erciyes-Avrasya Kore Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi(ERAKAM) bu şekilde dönemin taleplerini karşılayarak; Başta Kore dili olmak üzere edebiyat, siyaset, tarih ve kültürü kapsayan çeşitli alanlarda yapılacak derin araştırmaları aracılığıyla Kore Bilimlerinin her alanda gelişmesini desteklemek amacını taşır. Nihai olarak ERAKAM, Kore Bilimlerine dair araştırma ve bunların paylaşımı sayesinde Avrupa ve Ortadoğu, Orta Asya’yı kapsayarak bir araya getiren Kore Bilimlerinin üssünü oluşturarak bu bölgedeki Kore araştırmalarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Araştırma merkezi her alanda Kore araştırmalarının gelişmesi için uzmanından özel seminerler, Kore Bilimleri Çalıştayları, lisansüstü öğrenci kolokyumları, ulusal ve uluslararası konferanslar düzenleme ve Kore konulu bilimsel makale araştırmalarına destek verme gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadır. ERAKAM ek olarak, gelecek nesillerin de Kore çalışmalarını yürütebilmesi için lisansüstü eğitim alan öğrencilere burs imkânı sağlar ve tezleri için çalışmalar yapmak üzere Kore’de eğitim desteği programı yürütmektedir. Ayrıca ERAKAM web sitesinde merkezin yürüttüğü araştırma materyallerini paylaşarak ve alanı kademeli olarak genişleterek kullanıcılara yüksek kaliteli veri hizmetleri sunmayı amaçlar. ERAKAM, öncelikle Kore Bilimleri üzerine yapılacak araştırmalar için kütüphane oluşturma, Kore’nin büyük veri tabanı DBpia veri tabanını tüm üniversiteye açma ve Erciyes Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi ve İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi ile çevrimiçi bağlantı yoluyla bir veri arama hizmeti sağlamayı planlamaktadır. Uzun vadede, DBpia veri tabanı ile kamu kuruluşlarına ait veri paylaşım sözleşmesi, Kore üniversite kütüphanelerine ve kamu sistemine girerek Kore Çalışmaları Veri Arşivi’ni (KSDA) geliştirmek planlanmaktadır. Öte yandan, araştırma merkezinin web sitesinde dünyanın her yerindeki Kore bilimleri ile ilgili malzemeleri sürekli güncelleyerek Kore bilimlerine dair araştırma verilerinin toplanmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan Türkiye’nin merkezinde yer alan ERAKAM, her iki kıtada yapılan Kore çalışmalarının temayül ve araştırma sonuçlarını toplayan iletişim ve değişim yeri olarak, her anlamda Avrasya Kore Araştırmalarının en önemli merkez üssü haline gelmeyi amaçlamaktadır.Similar Posts