Beşeri Bilimler Türkoloji – E-kitap

Türkoloji İnsan Bilimleri Ansiklopedisi, Türkoloji (Turkology) anlayışı için gerekli olan tüm alanlarda temel kavramları düzenleyip özetleyen bir çalışmadır. Türkoloji, Avrasya kıtasını köken ve dayanak noktası olarak alan Türk milletlerinin dil, tarih, kültür, toplum, siyaset, din gibi beşeri ve toplumsal bilimleri kapsayan kapsamlı bir disiplindir. Türkoloji’nin coğrafi kapsamı, Rusya’dan Çin’e, Orta Asya’ya kadar uzanan bir kemer oluşturarak “Türk Kemeri” olarak da adlandırılmaktadır. Bu, Türkistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan dahil olmak üzere Orta Asya ülkelerini ve Rusya Federasyonu içinde Altay, Tuva, Hakasya, Sahay, Başkurtistan, Tataristan ve Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ni içerir.

Rusya, Orta Asya ve Türkistan’a uzanan bu geniş Türk dil ve kültür alanı, geçmişte Orta Asya steplerinin göçebe kültüründen ipek yoluna kadar uzanan bölge olarak coğrafi ve jeopolitik önemini genişletmektedir. Bu ülkeler, büyük enerji ve tarım kaynaklarına dayanarak hızla ekonomik büyüme göstermekte ve uluslararası politika ve ekonomi düzeninde önemli bir etkiye sahiptir. Türk bölgesine olan ilgi, sadece bu politik ve ekonomik etkilerin genişlemesi nedeniyle değil, aynı zamanda Orta Asya Türk Kemeri ülkelerinin oluşturduğu “çok uluslu kültürel miras”ın önemli bir anlam taşıması ve “uluslararası” ve “ulusötesi” kimlik oluşumunun kültürel ve felsefi bir varlık olmasından kaynaklanmaktadır.

Dahası, Güney Kore, Türk Kemeri ülkeleri ile dil ve kültür açısından diğer herhangi bir etnik grubun ötesinde olan bir yakınlığa sahiptir, bu da akrabalık temellidir. Bu nedenle, Eurasiatic Türk devletleriyle kültürel karşılıklılık ve dil-kültür yakınlığını belirleyerek karşılıklı anlayışın temelini genişletmek için bu bölgeye yönelik insan bilimleri araştırmalarının genişlemesi zorunlu hale gelmiştir. Kore kültürünün kökenleri ve ipek yolundan gelen Eurasiatic Türk devletleri ile kültürel bağları güçlendirerek, bu ilişkileri politik ve ekonomik etkileşimin temeli olarak kullanmak önemli bir ulusal varlık olacaktır.

Bu öneme rağmen, yerel Türk bilimlerinin araştırması henüz yetersiz bir durumdadır, Türk kültürü hakkında ileri düzeyde araştırma yapılması zor, hatta genel bilgi edinme dahi zor bir gerçektir. Bu durumu düzeltmek için, her şeyden önce Türkoloji ve ilgili beşeri bilimlere erişilebilir bir “Türkoloji” insan bilimleri ansiklopedisi gereklidir.

Türkoloji İnsan Bilimleri Ansiklopedisi, Dongduk Women’s University Eurasian Turkic Research Institute tarafından Kore Research Foundation’ın desteğiyle gerçekleştirilen 5 yıllık bir temel araştırma projesinin (Ağustos 2018 – Haziran 2023) sonucudur. Yazarın projedeki araştırma sorumlusu olduğu bu projenin ana hedefi “Türk İnsan Bilimleri Ansiklopedisi Veritabanı Oluşturma”ydı. Bu araştırma projesine, yerel Türk bilim araştırmacıları dahil edildi ve uluslararası araştırmacıların yardımıyla, veritabanını oluşturmak için büyük çaba harcandı. Bu süreç hiç de kolay olmadı. Türk bilimleriyle ilgili bilgi ve araştırma eksikliği oldukça büyük olup, Türk bilim araştırmacılarının aşması gereken önyargı ve bilgi eksikliği engelleri de yüksekti. Bu zorlukları aşmak için birçok çaba ve birçok kişinin işbirliğiyle veritabanı oluşturulduğuna inanıldı. Bu nedenle, sadece veritabanında kalmak yetmezdi. Bu nedenle, bütçeyi tahsis ettim ve veritabanını herkesin rahatça kullanabileceği bir sözlük haline getirmeye karar verdim.

Veritabanını bir sözlük haline getirme süreci, elmas gibi taşı cilalama alkimyasıydı. Gerçekten kemik kırmak için bir çaba gerekiyordu. Acı verici olabilirdi, ancak sözlük yapma çabalarını tolere etmek için, bu sözlüğün yerel Türk bilimleri ile ilgili bilgi boşluğunu doldurabilecek ve toplumumuzu Türk ülkeleri ile bağlayacak bir aracın olabileceği umudu ve inancı vardı.

Türkoloji İnsan Bilimleri Ansiklopedisi, Türkoloji araştırmalarının canlandırılmasının yanı sıra, araştırmacılara ve iş dünyası temsilcilerine, vatandaşlara Türkoloji ile ilgili temel bilgileri sağlayacaktır. Bu bilgi hizmetinin gelecekte Güney Kore’nin Türk Kemeri ülkeleri ile ilişkilerinin gelişimine ve Korelilerin bakış açısının genişlemesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bu ansiklopedide ele alınan Türkoloji alanları dil, edebiyat, tarih, sanat, coğrafya, folklor, din gibi çeşitli konuları içermektedir.

Bu ansiklopedi, kağıt kitap ve PDF e-kitap olarak yayınlanacak ve dağıtılacak olup, toplamda 2.020 madde içeren 8 cilt ve 4.000 sayfa hacminde kapsamlı bir kaynaktır. Ayrıca ansiklopedinin tüm içeriği linkten erişilebilir hale getirilmiştir. Ağır bir sorumluluk hissetmemek mümkün olmadığı için, bu zorlukları çekebilmek için bir umut ve inançla bu sözlüğün ortaya çıkacağına karar verdim.

Türkoloji İnsan Bilimleri Ansiklopedisi, “Kore’nin ilk” olduğu iddiasını taşısa da, aslında dünya çapında “ilk”tir. Şu ana kadar hiçbir ülkede “Türkoloji İnsan Bilimleri Ansiklopedisi” yayımlanmamıştır. Önce Kore’nin Türk bilim araştırmalarının zayıf olduğunu söyledik, ancak böylesi bir Kore’de “Türkoloji İnsan Bilimleri Ansiklopedisi” yayımlanabiliyorsa, bu aynı zamanda Kore’nin beşeri bilimlerdeki gücüdür. Bu ansiklopedinin, Kore ve Eurasiatic Türk ülkelerinin birlikte yürüteceği geleceği aydınlatacağına olan inancımızı koruyarak, bu ansiklopedinin yayımlanmasının heyecan ve dokunuşundan dolayı herkese minnettarlık duyuyoruz. Ansiklopedi yayımlandığında, bu güzellik ve dokunuşun altında paylaşan herkese minnettarlık duyuyorum.

Ansiklopedinin bölümlerini indirmek lütfen aşağıdaki bağlantıları ziyaret edinSimilar Posts