Vizyon ve misyon

Avrasya Kore Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin Ana Hedefleri

Merkezin genel anlamdaki amacı, Korece çalışmalarının Türkiye merkezli Türkî devletlerde yaygınlaştırılmasını sağlamak, Türkî devletlerdeki üniversiteleri birbirine bağlayarak Kore çalışmaları için araştırma ve eğitim sistemi kurmaktır.

İlk olarak Türkiye’deki Kore araştırmaları ve eğitiminin kalitesini artırıp Kore uzmanı yetiştirerek Kore Çalışmalarının sağlam bir yer edinmesi sağlanacaktır.

İkinci olarak Kore bilimleri alanında kalifiye uzman sorunu yaşanan Türkî Cumhuriyetlerde Kore Çalışmalarının yayılmasını sağlayıp gelişimine katkıda bulunulacaktır.

Üçüncü olarak Orta Doğu, Afrika gibi farklı bölgelerdeki Kore araştırmaları ve eğitimine model olunacak ve Erciyes Üniversitesi olarak Kore çalışmaları alanında ‘ÜS’ görevi yerine getirilecektir.

Dördüncü olarak Türkiye’de eğitim görmekte olarak Suriyeli öğrenciler başta olmak üzere yabancı öğrenciler için de Koreanoloji tanıtımı yapılabilecek ve onlar için de yeni bir fırsat doğabilecektir.

  • Erciyes Üniversitesi Avrasya Kore Araştırmaları Merkezi Türkiye ve civar bölgelerde bu alanda kurulacak ilk araştırma merkezi olma özelliği taşımaktadır.
  • Araştırma Merkezi uzaktan eğitim sistemi, öğretmen ağı, uzmanlık eğitimi, kültürün yayılması, kültür karşılaştırması alanlarında katkı sağlayacaktır.
  • Kore çalışmaları alanında Türkiye’de Kore’ye dair eğitim veren birimlerin gelişmesine fayda sağlayacaktır.
  • Türki Cumhuriyetleri ve Kore çalışmaları yapan ülkeler arasında güçlü bir iletişim ağının oluşmasını sağlayacaktır.
  • Erciyes Üniversitesi Avrasya Kore Araştırmaları Merkezi lisans ve lisansüstü programlarda öğrencilere verilen akademik bilgileri ışığında ticari ve uluslararası hizmet alanlarında, öğrencileri mezuniyet sonrası iş hayatına hazırlayıcı ve destekleyici vazife görecektir.
  • Burs alacak öğrenciler Araştırma Merkezinde akademik çalışmalarını devam edebilecektir.
  • Merkez vasıtasıyla Kore veri tabanlarına ulaşım sağlanacak ve kaynak konusunda yaşanan sorunlar en aza indirgenecektir.
  • Merkez için Kore üniversiteleri ve resmî kurumlardan kaynak desteği talep edilecek ve bu kaynaklar hem lisans hem de lisansüstü programlarda değerlendirilecektir.