Yurtiçi etkinlikler

ERAKAM, Türkiye’de yurt içi etkileşimi teşvik etmek adına lisansüstü öğrencilerle kolokyumlar ve ulusal akademik konferanslar düzenlemektedir.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KOLOKYUMU

Günümüzde Türkiye’de Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nde bulunmaktadır ve bu üniversitelerde eğitim devam etmektedir. Ayrıca Medeniyet Üniversitesi (İstanbul) ve 18 Mart Üniversitesinde (Çanakkale) Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalları kurulmuş ancak henüz eğitime başlamamıştır. Bu beş üniversitede Kore Dili ve Edebiyatı öğrencileri ile gerek Türkiye’de gerekse Kore’de Kore ile ilgili araştırma yapan lisansüstü öğrencileri, gelecekte Türkiye’deki Kore çalışmalarının ana üyeleri olacak araştırmacılardır. Fakat Türkiye’nin geniş coğrafi koşulları nedeniyle, lisansüstü öğrencilerin etkileşim fırsatı bulması zordur. ERAKAM’da, lisansüstü öğrencilerin akademik olarak yakın ilişkiler kurup etkileşim içinde olabilmeleri için yılda bir kez Kore çalışmaları ile ilgili lisansüstü öğrenci kolokyumu düzenlenmektedir. Bu program aracılığıyla, lisansüstü öğrenciler akademik bilgi alışverişinde bulunarak gelecekteki Kore Bilimleri araştırmalarına önderlik edecek bir insan ağı oluşturacaklardır. Lisansüstü Öğrenci Kolokyumu’nun okullar arası, araştırmacılar arası bağlantılı araştırmalar için bir basamak işlevi görmesi umulmaktadır.

ULUSAL AKADEMİK KONFERANSLAR

ERAKAM, toplam beş yıllık Çekirdek Üniversite Projesi süresince Türkiye’de iki ulusal akademik konferans düzenleyecektir. Konferanslar, Türkiye’deki Kore Bilimleri üzerine araştırma yapanların kendi uzmanlık çalışmalarını tek bir alanda toplanabilecekleri bir etkileşim alanı işlevi görecektir. Farklı alanlardan araştırmacılar bu konferanslarda tek bir başlık altında toplanacaktır Bu sadece araştırmacıların basit bir buluşması ile sınırlı kalmayıp burada oluşturulan insan ağını temel alarak araştırmaların genişlemesine katkıda bulunulacaktır. Araştırmacıların son dönemlerdeki araştırma eğilimlerinden haberdar olup akademik görüş alışverişinde bulunarak yeni araştırmaları teşvik etmesi beklenmektedir.